Schořov

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Obec Schořov (německy Schorschow) se nachází 6 km jižně od města Čáslav. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1352, kdy ji vlastnil Jan z Bratčic, který nechal vystavět v místech současného hřbitova kostel. Tento muž předal tuto ves řádu německých rytířů, kteří sídlili v Drobovicích. Tento řád vlastnil tuto ves až do roku 1418, kdy byla komenda tohoto rytířského řádu vypleněna husity. V roce 1394 je zde zmiňován jistý Beneš ze Smrdova a od roku 1411 je zde pak zmiňován zeman Jan z Tchorova, jak se dříve této vsi říkalo. Dalšími známými majiteli pak byly bratři Petr a Prokop z Lukavce, následně Bernard Žehušický a nakonec se stala vesnice majetkem obce Čáslav. Po bitvě na Bílé hoře byl majetek Čáslavi zabaven a ves zakoupila Marie Magdalena Trčková z Lípy. Již v roce 1636 byl tento majetek zabaven a darovány generálu Arnoštovi de Suys. V roce 1676 zakoupila tuto ves hraběnka Marie Barbora Pottingová. V této době je zmiňováno že ves byla během třicetileté války kompletně vypleněna a pustošena. Nakonec musela být znovu založena. V tomto 17. století také vyhořel zdejší kostel a ten byl následně zbořen a jeho zdivo bylo použito jako stavební materiál na hřbitovní zeď. V roce 1739 se Schořov stal součástí Žlebského panství, kterému patřilo až do roku 1924. Následně tato ves spadala pod obec Tupaldy, kam spadala až do roku 1990, kdy se Schořov stal samostatnou obcí a svou samostatnost si udržel až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 79 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Scho%C5%99ov

Zdroj: https://www.schorov.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Malá vesnice, kde se nachází jedna nádherná kaple.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5182
IMG_5179