Rataje nad Sázavou - budova školy

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: První písemná zmínka o školy v Ratajích pochází z roku 1656, v této době škola stávala někde poblíž současného zámku. Další zmínka o škole pochází z roku 1835, kdy se nacházela na místě této stavby a fungovala až do roku 1914. V té době rostla potřeba nové školy, o které se rozhodlo obecní zastupitelstvo již v roce 1913. Nakonec plány této nové školy navrhl Antonín Kozák pravděpodobně v klasicistním slohu. Část školy zafinancoval Jan II. z Lichtenštejna a část obec. Samotná škola byla dostavěna díky válce v roce 1919. V roce 1936 přibyla k této škole Újezdní škola měšťanská, která se nacházela v budově zámku. Po roce 1948 prodělala tato stavba několik úprav, ale nadále fungovala jako škola, a to až do roku 2005, kdy byla uzavřena. V době mé návštěvy se v této budově nacházela školka a místní knihovna.

Zdroj: https://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/byvala-skola-v-ratajich-nad-sazavou-prazdna-nakonec-nezustala-20150925.html

Dojmy: Zajímavá budova, která stojí na místě, kde se nacházela původně starší zástavba.

Mapa

a

Fotografie

×