Rataje nad Sázavou - dům čp. 31

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož bylo již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být klidně i starší. Původně se zde nacházela původní středověká, renesanční či barokní zástavba a toto stavení bylo postaveno buď na jejím místě, či vzniklo přestavbou této zástavby. Stavení pak bylo postaveno z lomového kamene. V průběhu 2. poloviny 20. století toto stavení velmi sešlo, alespoň co se týká vnějšího vzhledu, ale bylo nakonec v letech 2018 – 2019 krásně zrekonstruováno.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×