Rataje nad Sázavou - dům čp. 16

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové barokní přízemní stavení bylo vystavěno z lomového kamene někdy v průběhu 2. poloviny 18. století, či v průběhu 1. poloviny 19. století. Jelikož ještě stavení není zachyceno na mapě I. vojenského mapovaní z let 1764 – 1768, ale již je zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843. Toto stavení bylo nakonec rozšířeno v průběhu 20. století o patrovou přístavbu, takže to vypadá že zde stojí dva domy napojené na sebe, i když to možná pravdou je. Jinak tato část stavení se dochovala relativně ve svém původním stavu.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×