Nová Lhota - zámek Nová Lhota

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: V 16. století vzniklo odkoupením Nové Lhoty od Úmonína panství, které vlastnil Jan Salava mladší z Lípy. V roce 1590 zdědil toto panství jeho syn Mikuláš, který zde vybudoval na tomto místě renesanční tvrz, která měla fasádu zdobenou neobvyklými sgrafity. Tato tvrz pak byla poprvé zmiňována v roce 1624. Následně se majitelé často střídali a na konci 17. století získal toto panství klášter v Sedlci, který nechal zdejší tvrz barokně přestavět na zámeček, podle plánů pro mě neznámého autora. Přestavba probíhala někdy v době okolo roku 1700 až do 1. desetiletí 18. století. Během této přestavby zde vnikla bílo-růžová fasáda a také fresky, které se nacházejí uvnitř zámečku. V roce 1783 byl zrušen Sedlecký klášter, a zdejší ves se zámkem připadla náboženskému fondu. Zámek byl následně upraven a začal být využíván jako sýpka a byty čeledi. Někdy po roce 1819 zakoupil toto panství rod Schwarzenbergů, který zámek vlastnil až do roku 1920, kdy jim byl zkonfiskován. Následující majitel zámku nechal zámek v roce 1825 upravit a v průběhu 2. světové války patřil zámeček rodině Pávových, kterým byl v roce 1948 zabaven a upraven na byty, kanceláře a Kulturní místnost. Nakonec v 80. letech 20. století získal zámeček svou současnou šedou fasádu, která zničila původní zachovaná sgrafita.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=11170

Dojmy: Krásný a zajímavý zámek, který má poněkud sešlý vstupní portál.

Mapa

a

Fotografie

×