Malešov - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Již v 2. polovině 17. století byla vystavěna v Malešově synagoga, ale další zprávy o ní bohužel nejsou. Zdejší židovská komunita je písemně doložená v 1. čtvrtině 18. století a v téže době byl založen i zdejší hřbitov. Zdejší komunita se skládala převážně z obchodníků, kteří nemohli bydlet v Kutné Hoře. Když byl tento zákaz zrušen v polovině 19. století, tak se tam většina zdejší komunity přestěhovala. Díky tomu zdejší náboženská obec fungovala až do roku 1893, kdy se z ní stal modlitební spolek, který definitivně zanikl roku 1910. Zdejší hřbitov sloužil Kutnohorské komunitě mnohem déle. I když se zde nachází především barokní a klasicistní náhrobky, tak tento hřbitov sloužil až do roku 1956. Následně se z bývalého hrobnického domku stal obytný dům a roku 1985 byla zbořena většina bývalé židovské ulice spolu s bývalou synagogou. Od roku 1985 je pak tento hřbitov postupně restaurován a nyní jej spravuje Židovská obec v Praze.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Male%C5%A1ov%C4%9B

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-15726196

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý areál, na který jsem se bohužel nedostal.

Mapa

a

Fotografie

×