Markovice - zemědělský dvůr

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Tento zemědělský dvůr založil v 18. století rod Auerspergů, který vlastnil zdejší panství. Nejstarší část dvora byla vystavěna v barokním slohu někdy v průběhu 18. století. Tento původní areál se skládá z hospodářských budov a z barokní sýpky. Areál prošel klasicistní úpravou někdy před polovinou 19. století na které se podílel stavitel Benedikt Škvor. Posledních úprav se pak tento dvůr dočkal na konci 19. století, tak získal dvůr svůj současný vzhled. Bohužel dvůr v průběhu 2. poloviny 20. století notně sešel, a tak byl v době mé návštěvy v horším ale udržovaném stavu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/auerspergsky-hospodarsky-dvur-15742252

Dojmy: Zajímavý dvůr, který se postupně naštěstí opravuje.

Mapa

a

Fotografie

×