Mezholezy - dům čp. 30

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno někdy v průběhu 19. století, či na počátku 20. století, jako patrová stavba, kde patro sloužilo k ukládání materiálů či sena, jak dokládají zachované portály. Do dnešních dnů je toto stavení udržované, a tak připomíná, jak vypadal zdejší výstavba v době stavby tohoto stavení.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×