Miletice - dům čp. 13

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno v mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Jedná přízemní pravděpodobně zděnou stavbu z lomového kameně a bedněným štítem, ke které byl pravděpodobně v průběhu 19. století či 20. století přistaven přístavek a zemědělská stavba. Dodnes si toto stavení zachovalo svůj ráz, i když je pokryto komunistickou fasádou, která mu moc nesluší.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×