Křesetice - socha sv. Šebestiána

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Tato barokní pískovcová socha byla vytvořena pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 1. poloviny 18. století. Po konci 2. světové války a v průběhu 2. poloviny 20. století tato socha celkem sešla, a tak nakonec byla někdy v průběhu 4. čtvrtiny 20. století, či na počátku 21. století restaurována.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-sebestiana-14678348

Dojmy: Malebná a zajímavá socha, která dotváří zdejší prostranství.

Mapa

a

Fotografie

×