Kácov - kostel Narození Panny Marie

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Vznik tohoto původně románského kostela není doložen přímými dokumenty, ale uvádí se v roce 1352 mezi farními kostely štěpánovského děkanátu s povinností odvodu desátku. F. Beneš uvádí na základě rozboru těchto příjmů (24 grošů papežského desátku), že se jednalo o středně bohatou faru s ročním příjmem 25 – 300 grošů. Dějiny českého výtvarného umění uvádějí mezi dochovanými venkovskými klášterními kostelíky z doby Přemysla Otakara I. a Václava I., které zřídil řád cisterciáků i kostel v Kácově. Řádová pravidla cisterciáků stanovila, že všechny kostely mají být stavěny k poctě Panny Marie. Nedochovaný letopočet 1544 v sakristii svědčil o tom, že kostel byl upravován za Lva a Bedřicha Tetaura z Tetova, upravován byl pravděpodobně v gotickém slohu. Roku 1555 získal Kácov Jan Čejka z Olbramovic – z té doby pocházel nedochovaný náhrobník člena rodu v kostele. V roce 1712 se vloupali zloději do kostela a odnesli posvátné věci jako kalich, monstranci a další posvátné věci, které se zde uchovávaly po dvě stě let. V roce 1716 byla na základě almužny zakoupena monstrance a kalich. Okolo roku 1735 byl kostel spojen se zámkem 150 metrů dlouhou krytou chodbou a cesta vrchnosti na bohoslužby v kostele byla snazší, i když na zámku byla samostatná kaple. Roku 1819 nechal přestavět farář F. X. Tittelbach na náklady zdejších osadníků zdejší kněžiště. V roce 1835 se zřítila při bouři věž a poničila přitom kostelní loď. Nová vyšší loď byla vybudována v letech 1836 až 1837. Původní vzhled věže kostela je patrný na vedutě Johanna Venuta z období okolo roku 1800. V roce 1837 byl také definitivně zrušen zdejší hřbitov. Poslední přestavba je datována rokem 1862, v téměže roce sem byl umístěn hlavní oltář, který vytvořil Josef Hellich. V roce 1892 byly do kostela pořízeny jesličky a Boží hrob od řezbáře Josefa Krejčíka. Původní velké zvony byly odebrány pro válečné účely 7. listopadu 1916, nově pořízené pak opět pro válečné účely 15. dubna 1942. Přesto byl péčí farníků pořízen opět nový zvon, další daroval kostelu páter Jiří Bouz. Zvony byly instalovány do věže v roce 1972. Nejstarší zde dochovaný zvon z roku 1766 daroval kostelu Václav Hájek, ředitel kůru z Kostelce nad Černými lesy. V roce 1749 zemřel dlouholetý zdejší farář M. F. Kratochvíle, jehož náhrobní kámen se nachází v podlaze sakristie. V roce 1970 byl při opravách po sejmutí omítky odkryt v dnešním presbytáři původní gotický vchod. Architektonicky je stavba popisována jako neslohový trojlodní kostel s hranolovou věží.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Narozen%C3%AD_Panny_Marie_(K%C3%A1cov)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Jednoduchý zajímavý kostel, který je jednou z dominant tohoto městečka.

Mapa

a

Fotografie

×