Kutná Hora - Žentour

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Když v Jáchymově v Karlovarském okrese vznikl důl Helena Huber roku 1520, tak zde byl vytvořen v tomto období tento velký žentour, který sloužil k tahání rudy a hlušiny z tohoto dolu za pomocí dvou až čtyř párů koní. Následně došlo k postupnému útlumu těžby, ta ale byla obnovena v 2. polovině 18. století, kdy bylo nalezeno několik stříbrných rud v oblasti tohoto dolu. V roce 1764 prodal tento důl tehdejší majitel městu Jáchymov a tento žentour byl tak obnoven a upraven v 70. letech 18. století do současného vzhledu. Tento důl navštívil pak dne 30. září 1779 císař Josef II. a tak byl tento důl přejmenován na důl císaře Josefa. Již v roce 1802 přešel tento důl díky špatnému hospodaření pod státní správu a kolem poloviny 19. století se zde začal těžit radioaktivní smolinec, jako zdroj uranu. Na konci 19. století již tato jáma dosahovala celkové hloubky 300 metrů a sloužila také jako odvětrávací štola nedalekého dolu Svornost. Bohužel v roce 1901 byl důl svornost zatopen a mnoho vody tak nateklo také do dolu Josef, a tak byla jáma Josef zasypána až po hloubku 36 metrů. Následně žentour přestal být udržován a postupně chátral. Po konci 2. světové války započala ve zdejší oblasti rozsáhlá těžba uranu, a tak tento žentour musel ustoupit nové těžební věži. Tak v roce 1948 byl žentour rozebrán a převezen do Kutné Hory, kde byl restaurován a sestaven na současném místě. Žentour je přístupný veřejnosti v rámci prohlídky dolu sv. Jiří.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/jachymov-konsky-zentour/

Dojmy: Velmi zajímavá stavba, která trochu mate a je vedená stále v Jáchymově.

Mapa

a

Fotografie

×