Kutná Hora - terasa se sochami světců

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Celá tato nádherná terasa vznikla jako součást zdejší Jezuitské koleje v 1. polovině 18. století. Terasa je svou krásou a mírou zachování přirovnávána ke Karlovu mostu v Praze. Terase je vytvořena tak, že na ohradní zdi je třináct barokních pískovcových soch světců, kteří jsou mezi sebou rozděleni kamennými vázami. První sochou směrem od Hrádku je sousoší sv. Jana Nepomuckého, toto sousoší vytvořil pro mě neznámý autor někdy kolem roku 1740. Na Sousoší je pak vytesán erb hrabat věžníků z Věžník. Druhou sochou je pak sousoší sv. Barbory, které vytvořil František Baugut v letech 1707 – 1713. Na tomto sousoší je pak vytesán erb pánů Švihovských z Rýzmberka. Třetí sochou je pak sousoší sv. Ferdinanda III. Kastilského, které vytvořil František Baugut v letech 1707 – 1716. Toto sousoší pak nese reliéf erbu pánů Rabenhauptů ze Suché. Čtvrté je pak sousoší sv. Isidora, které vytvořil František Baugut v letech 1707 – 1716. Toto sousoší nese erb pánů Obyteckých z Obytec. Páté je sousoší sv. Josefa Pěstouna, které bylo vytvořeno Františkem Baugutem v letech 1707 – 1716. Šestým je pak sousoší sv. Ignáce z Loyoly, které vytvořil František Baugut v letech 1710 – 1711. Sedmým je sousoší sv. Václava, které vytvořil František Baugut v letech 1701 – 1716. Osmým je sousoší sv. Františka Xaverského, které bylo vytvořeno Františkem Baugutem v letech 1708 – 1709. Devátým je sousoší sv. Aloise z Gonzagy, které vytvořil František Baugut roku 1740 a na sousoší je erb hrabat Trauttmansdorffů. Desátým se sousoší sv. Floriána, které vytvořil František Baugut roku 1711. Jedenáctým je sousoší sv. Františka Borgiáše, které vytvořil František Baugut roku 1740. Dvanáctým je pak sousoší sv. Anny z roku 1714 od Františka Bauguta. Posledním třináctým je pak sousoší sv. Karla Velikého z roku 1713 od Františka Bauguta.

Zdroj: https://destinace.kutnahora.cz/file/1112/download/

Dojmy: Nádherná a bohatě zdobená terasa, ze které je krásný rozhled.

Mapa

a

Fotografie

×