Kutná Hora - Synagoga

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Zdejší židovská komunita vznikla v roce 1881 a již téhož roku upravili původní hospodářskou budovu u kostela sv. Jana Nepomuckého na svou modlitebnu. Tato nová budova synagogy byla od základů vystavěna roku 1902 podle plánů Kutnohorského architekta Bohuslava Moravce ve slohu kombinace moderny a novobaroka. Zdejší modlitebna sloužila svému účelu až do 2. světové války, kdy zdejší židovská obec zanikla a synagoga se stala výrobnou varhanářské firmy Tuček. V roce 1947 si začala tuto modlitebnu pronajímat Církev československá husitská, která ji již roku 1949 zakoupila a vlastní ji do současnosti. V roce 1951 byla tato stavba přestavěna, během které došlo k zániku mnoha ozdob štukové výzdoby, ale také zmizely z budovy židovské symboly a nahradil je kalich. V letech 2013 – 2014 prošla tato synagoga rehabilitací, která se pokusila vrátit původní vzhled této stavby s přihlédnutím k plánům architekta Bohuslava Moravce.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-2283706

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga_v_Kutn%C3%A9_Ho%C5%99e

Dojmy: Zajímavá stavba, která již neslouží svému původnímu účelu, ale jiné církvi.

Mapa

a

Fotografie

×