Kutná Hora - kostel Všech Svatých

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento velmi zajímavý kostelík byl vystavěn podle plánů pro mě neznámého autora v raně gotickém slohu. Na tento sloh pak odkazuje zachovaný raně gotický hrotitý vstupní portál. První písemná zmínka pochází z roku 1292. Kostel pravděpodobně prošel nějakými pozdně gotickými úpravami, jelikož se na něm nachází pozdně gotický reliéf poprsí anděla se znakem se zkříženými hornickými šlíglemi. Kostel roku 1698 prošel raně barokní přestavbou podle plánů italského architekta Giovanniho Battiskou Spinettim del’Angelo. Tato barokní přestavba pak dala tomuto kostelu jeho současný vzhled. Během této přestavby bylo také vytvořeno vnitřní zařízení tohoto kostela, které se zachovalo dodnes. Jaká byla další historie tohoto kostela se můžu jen domnívat, ale typuji že po konci 2. světové války a v průběhu 2. poloviny 20. století tento kostel sešel, až nakonec byl v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. obnoven.

Zdroj: https://khfarnost.cz/cs/kostel-vsech-svatych/

Dojmy: Nyní hřbitovní kostelík, který dýchá svou historií.

Mapa

a

Fotografie

×