Kutná Hora - evangelický hřbitov s kaplí

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Roku 1886 byl v Kutné Hoře postaven evangelický kostel a roku 1891 vznikl farní sbor evangelické reformované církve. Poté kutnohorští evangelíci začali jednat o založení vlastního hřbitova. Do té doby byli pohřbíváni na evangelickém hřbitově v Libenicích a na městském římskokatolickém hřbitově Všech svatých, kde pro ně bylo vyhrazeno oddělení podél zdi v dolní části hřbitova. Na jaře roku 1896 bylo o založení vlastního hřbitova rozhodnuto, byl vybrán pozemek pod městským hřbitovem, který evangelická obec roku 1908 zakoupila za 2600 Korun a roku 1909 pro něj získala povolení pro stavbu. Vlastní stavba se uskutečnila roku 1913 a postaral se o ni stavitel F. Hrivka. Slavnostní vysvěcení pak proběhlo dne 28. září 1913.. Hřbitov má obdélníkový tvar o rozloze přibližně 2000 m². Je obestavěný cihlovou zdí a vede k němu od gruntecké silnice stoupající přístupová cesta. Uprostřed přední, delší strany jsou kovaná železná vrata, od nich vede centrální cesta ke hřbitovní kapli. Jedná se o čtverhrannou budovu se dvěma okny se sedlovou střechou pokrytou břidlicí, která je postavena v secesním slohu. Na předním štítě nad dřevěnými dvoukřídlými dveřmi je umístěn kalich s nápisem „Pokoj vám!“. Roku 2018 došlo k opravě ohradní cihlové zdi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Kutn%C3%A9_Ho%C5%99e

Dojmy: Malebná kaplička na klidném místě. Nečekal jsem že najdu tolik informací o něčem tak novém.

Mapa

a

Fotografie

×