Kutná Hora - Dačického dům

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vybudován v gotickém slohu někdy ve 14. století. První písemná zmínka o tomto domě pak pochází z městské knihy z let 1426 – 1489. Někdy mezi lety 1500 – 1506 prošel dům pozdně gotickou přestavbou, kterou sponzorovali kutnohorští šepmistři. Již v této době dům získal své původní jméno, a to Biskupský dům. Toto své jméno získal dům proto, jelikož zde žil od roku 1506 biskup utrakvistické církve Filip Villanuova Sidonský. Během této pozdně gotické přestavby vznikly v zadní části dodnes zachované žebrové klenby. Místnosti, v kterých se tyto klenby nacházejí pravděpodobně sloužili v této době jako kaple. Biskup nakonec v srpnu roku 1507 zemřel a následně v roce 1536 zakoupil tento dům Ondřej Křivoláček zvaný Dačický. Tomu a jeho manželce Dorotě z Práchňan v roce 1555 se narodil syn a budoucí kronikář Mikuláš Dačický z Heslova. Někdy pak v průběhu 2. polovině 16. století prodělal dům renesanční úpravu, během které byla zmenšena okna a fasáda domu byla pokryta psaníčkovým sgrafitem. V průběhu 17. století a pak především v 18. století prodělal dům barokní přestavbu, během které byl z domu odstraněn středověký arkýř a dům získal svou současnou barokní fasádu. Někdy po roce 1800 prodělal dům první klasicistní přestavbu, kdy byla překlenuta boční ulička a následně v letech 1841 – 1842 prodělal dům velkou klasicistní přestavbu, během které bylo zrušeno podloubí a uvnitř domu byla změněna dispozice na činžovní byty. Na počátku 20. století dům sloužil jako restaurace nazvaná u Šašků, ale po konci 2. světové války byl znárodněn. Toto znárodnění sebou neslo velmi necitlivou přestavbu v 70. letech 20. století, během které zde vznikly byty a dům pozvolna chátral. Nakonec se dům v roce 2015 dočkal své rekonstrukce, během které byla obnovena nejen fasáda s freskou podle historické fotografie z 19. století, ale také interiér podle dochovaných fragmentů uvnitř domu.

Zdroj: http://www.dacickehodum.cz/cs/o-dome/

Dojmy: Krásný dům, škoda jen že jsem neměl čas nahlédnout dovnitř.

Mapa

a

Fotografie

×