Kutná Hora - dům čp. 97/18

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn v gotickém slohu někdy v období středověku. Do dnešních dní se tak zachovali nejen středověké sklepy, ale také zdivo. Jedním ze středověkých unikátů je jediný pozůstatek Kutnohorské radnice a to gotický sloup držící podloubí, který se původně nacházel v podloubí radnice. Tento sloup vznikl pravděpodobně někdy okolo roku 1500 v huti Matěje Rejska. V průběhu 17. či 18. století se dům dočkal barokní přestavby a po ní následovala klasicistní přestavba v 19. století, která utvořila současnou hmotu této stavby. Samotná eklektická fasáda tohoto domu pak pochází z roku 1912.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14671519

Dojmy: Malebný středověký dům, kde zaujme hlavně pilíř.

Mapa

a

Fotografie

×