Kutná Hora - dům čp. 89/10

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházel středověký měšťanský dům, ze kterého se do současnosti zachovali gotické sklepy. Tento dům byl ale zbořen a na jeho místě byl roku 1823 vystavěn tento dům v pozdně klasicistním slohu s velmi bohatě zdobenou fasádou podle plánů Václava Zacha. V této podobě se pak tento dům zachoval do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14671386

Dojmy: Malebný bohatě zdobený dům.

Mapa

a

Fotografie

×