Kutná Hora - dům čp. 642/3

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento malebný pravděpodobně klasicistní dům s velmi bohatě zdobeným štítem byl vystavěn pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 2. poloviny 19. století či v 1. čtvrtině 20. století, jelikož není ještě zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843. Do dnešních dnů si tento dům zachoval svou současnou tvář.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×