Kutná Hora - dům čp. 582/9

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn podle plánů pro mě neznámého autora někdy v průběhu 2. poloviny 19. století, či na počátku 20. století, jelikož není ještě zakreslen na mapě katastru z let 1824 – 1843. Dům byl vystavěn jako patrová stavba, která je zdobená klasicistní fasádou. Fasáda samotná byla v době mé návštěvy ukrytá pod popínavými rostlinami.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×