Kutná Hora - dům čp. 572/9

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Původně se zde nacházela středověká gotická zástavba, ta byla ale postupem času zbořena a dochovali se z ní pouze gotické sklepy. Na místě této zástavby vyrostl roku 1885 tento současný dům v novorenesančním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Dům prošel roku 1996 některými úpravami, které dokončili jeho současný vzhled.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14523513

Dojmy: Pěkný zdobený dům, který dotváří vzhled zdejší zástavby.

Mapa

a

Fotografie

×