Kutná Hora - dům čp. 245/12

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn někdy ve středověku v gotickém slohu. Z tohoto období se zachovalo mnoho prvků, jako sklep, vstupní portál či zdi. Pravděpodobně již v tehdejší době to byla nárožní patrová stavba. V průběhu času byl tento dům několikrát upravován, ale nejsou zachované žádné architektonické znaky. Po konci 2. světové války či v průběhu 2. poloviny 20. století tento dům nebyl udržován tak, jak by si zasloužil a tak v době mé návštěvy byl celkem sešlý.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-2329204

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×