Kutná Hora - dům čp. 243/18

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento přízemní klasicistní dům byl vystavěn nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale pravděpodobně bude mnohem starší. Jedná se o přízemní stavbu, která prošla pravděpodobně v 19. století klasicistní úpravou, která dala budově svůj současný vzhled.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×