Kutná Hora - dům čp. 183/26

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Ačkoliv bych neměl, tak to u tohoto domu provedu. Původně se zde nacházela gotická zástavba, ze které se do současnosti dochovali gotické sklepy. Na místě původní zástavby byl vystavěn tento dům roku 1839 v klasicistním slohu pro mě neznámým autorem a na dům byl umístěn typický štít pro českou novorenesanci. Již v době výstavby tohoto domu byl tento dům napojen na sousední Kamenný dům, jehož je v podstatě součástí, ale oddělil jsem jej jelikož má trochu jinou historii.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dvojdum-zv-kamenny-dum-2277542

Dojmy: Zajímavý dům, který vůbec nevypadá že patří k sousednímu domu.

Mapa

a

Fotografie

×