Kutná Hora - dům čp. 171/6

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn ve středověku v gotickém slohu. Z tohoto období se převážně zachovaly středověké sklepy, ale také velké kamenné okno s kamenným ostěním. Dům prošel pravděpodobně v 16. století renesanční úpravou, která dala domu v podstatě současný tvar. V 17. či 18. století prošel dům barokní úpravou, která vytvořila současnou vnitřní dispozici a během klasicistní úpravy, která proběhla pravděpodobně v 19. století získal dům svou současnou fasádu. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století bylo obnoveno a restaurováno zachované velké kamenné okno.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-14553496

Dojmy: Dům, na kterém je asi nejzajímavější právě okno.

Mapa

a

Fotografie

×