Kutná Hora - dům čp. 162/5

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházela gotická středověká zástavba, z níž se dodnes zachovali sklepy. Tato zástavba byla ale bohužel na počátku 19. století zbořena z důvodu rozšiřování náměstí a na jejím místě byla vystavěna roku 1826 tato stavba v klasicistním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Jedná se o patrový činžovní dům krytý valbovou střechou. V roce 1913 byla fasáda tohoto domu upravena novorenesančně podle plánů pro mě neznámého autora a tím získal dům svůj dnešní vzhled.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/cinzovni-dum-14553578

Dojmy: Bohatě zdobený dům, který dotváří tvář tohoto náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×