Kutná Hora - dům čp. 158/5

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn v období středověku v gotickém slohu. Z tohoto období se zachovali převážně sklepy a gotické zdi. Pravděpodobně v průběh 16. století byl přistavěn renesanční zadní trakt této stavby, který si dodnes zachoval svůj vzhled. V průběhu 1. poloviny 18. století prošel dům razantní barokní přestavbou pravděpodobně podle plánů Kolínského architekta Josefa Jedličky. S přestavbou se mělo údajně započít v roce 1726, ale samotná fasáda, která přechází do malebného barokního štítu, pak pochází doby kolem roku 1740. Následně byla někdy po roce 1839 učiněna k tomuto domu klasicistní přístavba, která zaklenula boční uličku. V roce 1901 byl zrušen barokní vzhled fasády v přízemí, kdy zde vznikly postupně výlohy. V průběhu 20. století pak v tomto domě docházelo postupným úpravám interiérů.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14600733

Dojmy: Krásný barokní dům, který dotváří zdejší historickou atmosféru.

Mapa

a

Fotografie

×