Kutná Hora - dům čp. 156/2

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Původně na tomto místě byly vystavěny dva středověké gotické domy, ze kterých se do současnosti zachovali sklepy. Tyto dva domy byly následně pravděpodobně v 19. století sloučeny a razantně klasicistně přestavěny. Tímto krokem se proměnili v současnou klasicistní stavbu, která je jednou z ozdob tohoto náměstí.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14670738

Dojmy: Malebný bohatě zdobený klasicistní dům.

Mapa

a

Fotografie

×