Kutná Hora - dům čp. 103/7

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vybudován v období středověku v gotickém slohu. Z tohoto období se zachovaly především gotické sklepy, ale také zdivo v přízemí. V průběhu 2. poloviny 16. století byl dům renesančně přestaven. Během této přestavby vzniklo zdejší podloubí, ale také současné vnitřní prostory. Snad již v této době měl dům tři podlaží, kdy nejvyšší patro bylo dřevěné. Někdy kolem roku 1770 prošel tento dům barokní úpravou, během které vznikla současně zachovaná bohatě zdobená fasáda. Bohužel v roce 1823 dům vyhořel, a tak byl dům v letech 1823 – 1825 klasicistně upraven do současné podoby.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14668928

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=924120

Dojmy: Krásně decentně zdobený dům s barokní fasádou.

Mapa

a

Fotografie

×