Kutná Hora - hotel Černý Kůň

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl postaven původně jako středověký gotický dům někdy v průběhu 2. poloviny 14. století. Z této doby se dodnes dochovali sklepy a zdi v přízemí a patře této stavby. Následně dům procházel v 2. poloviny 15. století a v 1. čtvrtině 16 století pravděpodobně renesančními úpravami. Dalších přestaveb a úprav tentokrát barokních se dům dočkal v průběhu 17. a 18. století. Nejpozději od 17. století pak tento měšťanský dům začal sloužit také jako hostinec, ve kterém roku 1735 zemřel barokní malíř Petr Brandl. V roce 1823 dům bohužel vyhořel a následně byl v letech 1833 – 1839 pozdně klasicistně přestavěn podle plánů pro mě neznámého autora. Během této přestavby získal tento dům pravděpodobně svou funkci hotelu. Již v letech 1850 – 1851 navštěvoval tento hotel Karel Havlíček Borovský a v průběhu 2. poloviny 19. století zde nějakou dobu bydlel také Jakub Arbes. V 70. letech 19. století získal tento dům historizující fasádu a již v roce 1892 se hotel dočkal další přestavby, která poznamenala hlavně interiér. Současná modernistická fasáda s prvky secese pochází z roku 1919 a vytvořil ji Jaromír Dajbych. Bohužel se blížilo období devastace hotelu, které započalo v 60. letech 20. století. V období devastace došlo ke zboření pravého a části levého křídla domu. Díky špatnému stavu byl v roce 1985 vytvořen projekt na revitalizaci domu, dům se však této obnovy nedočkal a místo toho se dočkal v roce 1992 bouracích prací uvnitř interiéru hotelu, které zastavili až příslušné úřady. Nakonec někdy po roce 2000 byla zbourané i gotické levé křídlo tohoto hotelu a v roce 2013 byly zazděn okna této stavby.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hotel-cerny-kun-14554737

Dojmy: Hotel který má sice bohatou historii, ale zato alespoň v době mé návštěvy smutný osud.

Mapa

a

Fotografie

×