Hraběšín - zámek Hraběšín

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Když zakoupil zdejší panství Adam Studenecký z Pašiněvsi v roce 1622, tak zde nechal vybudovat renesanční zámek, který byl vystavěn jako přízemní stavba o rozloze současného sámku krytá mansardovou střechou. Když získal tento zámeček Sedlecký klášter v roce 1658, tak zdejší zámek začal sloužit jako jejich letní sídlo. To dokazuje také zachovaný kamenný erb nad vjezdovou branou. Tento klášter nechal v průběhu 40. let 18. století zámek barokně přestavět. V této době vznikl bohatě zdobený barokní vstupní portál se sochou sv. Jana Nepomuckého. Po zrušení kláštera získal roku 1819 rod Schwarzenbergů tento zámek a Bedřich Karel ze Schwarzenberka nechal tento zámek v 1. polovině 19. století přestavět tak, že k východní části byla přistavěna kaple a zámek získal svou současnou valbovou střechu. Na konci 19. století tento zámek pak začal sloužit jako myslivna. V roce 1941 spadl majetek tohoto rodu pod německou nucenou správu a v roce 1948 byl zámek zestátněn. Po tomto zestátnění byla ze zámku snesena barokní věžička a zámek začal sloužit jako byty zaměstnanců lesů. Původní inventář zámku bohužel toto období devastace nepřežil. Nakonec v roce 1992 byl tento zámek vrácen Karlu Schwarzenbergovi v restituci a následně se dočkal zámek své kompletní rekonstrukce včetně navrácení barokní vrcholové věžičky.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=10033

Dojmy: Krásný zámek, který nebyl bohužel pořádně vidět.

Mapa

a

Fotografie

×