Dolní Pohleď - Krucifix

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tento kamenný kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 4. čtvrtletí 19. století či v 1. polovině 20. století, jelikož na mapě III. vojenského mapování ještě není zanesen, ale již je na novějších mapách. V této podobě se pak tento kříž zachoval do současnosti a dotváří tak pohledově malebnost této vesnice.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×