Dvorecko - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tato krásná vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Celá usedlost se skládá pravděpodobně ze zděné obytné stavby spojené s chlívkem a kryté sedlovou střechou s bedněnými štíty. Dále se v areálu této usedlosti nachází hospodářské stavení a stodola. V průběhu 2. poloviny 20. století bylo pravděpodobně toto stavení opuštěno, a tak postupně chátralo. V době mé návštěvy bylo tato usedlost velmi zchátralá a areál zarůstá náletovými dřevinami.

Dojmy: Bohužel jsem o této zajímavé usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×