Chabeřice - zvonice

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tato zajímavá zvonice byla vystavěna na zdejší návsi někdy v průběhu 2. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880, ale ještě není zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843. Zvonička byla vytvořena z červeného pískovce a v této podobě se pak zachovala do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o této zvonici nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×