Březina - vodní mlýn

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tento areál mlýna byl vystavěn v barokním slohu pro mě neznámým autorem. První písemná zmínka o tomto mlýně pochází z roku 1733. Prvním známým majitelem je pak Jan Franzl z Březiny, který byl cechmistrem ve Vlastějovicích. Rodina Franzlových následně vlastnila mlýn a posledním známým majitelem z této rodiny je pak Jan Franzl, o kterém je zmínka z roku 1838. Další majitel je pak zmiňován až v roce 1930, kdy mlýn vlastnil Josef Král. Tato rodina si pak tento mlýn udržela až do současnosti. V roce 1950 byla odebrána motorická část mlýna, v roce 1969 pak bylo odstraněno mlýnské kolo a nakonec v roce 1989 byla do tohoto mlýna umístěna malá vodní elektrárna.

Zdroj: http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/7843-mlyn-brezina

Dojmy: Zajímavý areál mlýna. I když má mlýn novodobější vzhled, tak i tak v něm lze vidět původní barokní stavbu.

Mapa

a

Fotografie

×