Budkovice - krucifix

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tento litinový kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v době kolem poloviny 19. století, jelikož na mapě katastru z let 1824 – 1843, ještě není zachycen, ale již na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880 již je. Kříž pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století sešel, a tak byl nakonec v 1. dvacetiletí obnoven.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto pomníku nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×