Bykáň - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Zdejší kostel byl pravděpodobně vystavěn neznámo kdy a kým někdy v průběhu 3. čtvrtiny 13. století v raně gotickém slohu. V průběhu času, bohužel pro mě neznámo, kdy se tento kostel stal farním. Dle záznamů v Papežském desátku z roku 1384 je tento kostel uváděn jako vyhořelý. Následně byl kostel pravděpodobně v gotickém slohu obnoven. V průběhu třicetileté války tento kostel velmi zpustl, a tak od roku 1651 jsou zaznamenány snahy o obnovu tohoto kostela. Této obnovy se kostel dočkal roku 1720, kdy byl tento kostel podle plánů pro mě neznámého autora kostel barokně přestavěn a rozšířen. Z tohoto roku pochází také veškeré vnitřní vybavení. Téhož roku byla také vybudována barokní hranolová zvonice, nacházející se v rohu zdejšího bývalého hřbitova. V dalších dobách se kostel dočkal jen menších úprav. Po 2. světové válce tento kostel pravděpodobně sešel, a tak se dočkal nakonec v 90. letech 20. století kompletní opravy. Během některých oprav kolem poloviny 20, století, byl objeven zazděný hrotitý gotický portál z doby kolem roku 1270. Další zajímavostí je pak zachovaný náhrobek Bořka Sálavy z Lípy, který byl vytvořen roku 1582.

Zdroj: http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/mistopis/kostel-v-bykani-dominuje-nevelke-osade/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-nanebevzeti-panny-marie-2145269

Dojmy: Sice menší, ale o to více zajímavý kostel s bohatou historií.

Mapa

a

Fotografie

×