Bykáň - zájezdní hostinec

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Nejzajímavější stavbou areálu tohoto zájezdního hostince je samotná barokní stavba hostince s bohatě zdobeným štítem, a také pravděpodobně barokní vjezdová branka. Obě tyto stavby byly vytvořeny někdy v průběhu 2. poloviny 18. století. V průběhu 1. poloviny 19. století se hostinec dočkal některých úprav a také byla vystavěna v této době většina hospodářských stavení. Dalších úprav se pak dočkal areál v průběhu 20. století, ale i tak se do dnešních dnů zachoval zvenčí v téměř původní podobě, a tak je jedním z hodnotných dokladů zdejší zástavby ve své době.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zajezdni-hostinec-2323852

Dojmy: Malebný hostinec s bohatě zdobeným štítem.

Mapa

a

Fotografie

×