Želina - fara

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Tato krásná budova fary byla vystavěna v barokním slohu někdy v průběhu 1. poloviny 18. století. Fara byla postavena jako přízemní zděná stavba krytá mansardovou střechou a se zachovanou kartuší s erbem nad vchodem do budovy.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/fara-2303794

Dojmy: Krásná barokní stavba, která stojí u zdejšího hřbitova.

Mapa

a

Fotografie

×