Veliká Ves - zámek Veliká Ves

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Předchůdcem zámku byla tvrz zmiňovaná ve 14. století kdy měla podle dobového popisu dvě věže a mezi nimi budovu se světnicí a držel ji rod Škopků z Dubé. V roce 1402 se tato tvrz stala majetkem Pražské Svatovítské kapituly. Již v roce 1414 se ale tvrz se vsí stala součástí majetkem MIkulášem Chudým z Lobkovic, který ji připojil k Hasištejnskému panství. Není jisté, kdy zanikla, ale pravděpodobně se tak stalo po připojení Veliké Vsi k hasištejnskému nebo mašťovskému panství. V roce 1660 velikoveské panství koupili augustiánští kanovníci z pražského Karlova a nechali zde vybudovat barokní zámek jako letní sídlo pro svého opata. Zámek byl pak pravděpodobně vystavěn na místě původní tvrze. Stavba nedokončeného zámku skončila roku 1762, ale už v roce 1785 byl pražský klášter v důsledku reforem císaře Josefa II. zrušen a jeho majetek se dostal do správy Náboženské matice. Od ní panství koupil v roce 1788 Ignác Schreiter a později v roce 1811 zámek dokončil. Novorenesanční podobu zámek získal v letech 1890–1896, kdy patřil Richardu Procházkovi z Prahy, který jej prodal Jaroslavu Kosovi. Po konci 2. světové války byl tento zámek zkonfiskován. Ve druhé polovině 20. století zámek využíval státní statek, sídlil v něm místní národní výbor a v patře byly byty zaměstnanců. V této době zámek pravděpodobně chátral. Po roce 1990 byl zámek vrácen dědičce původních majitelů, od které ho koupila okounovská firma Druhá severočeská stavební společnost. Nakonec se i dočkal své obnovy, která proběhla buď v 90. Letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století. Zámek je patrová stavba s obdélným půdorysem, před který předstupuje atika ve střední části průčelí se vstupem a volutovým štítem. K zadní části zámku přiléhá hospodářský dvůr a mezi zámkem a rybníkem na jižní straně býval zámecký park.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velik%C3%A1_Ves_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-13803538

Zdroj: Umělecké památky Čech - Emanuel Poche

Dojmy: Krásný bohatě zdobený zámek, který je jedním z klenotů této obce.

Mapa

a

Fotografie

×