Veliká Ves - kostel apoštola sv. Jakuba

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Jakuba apoštola je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Jakubovi ve Veliké Vsi v okrese Chomutov. Veliká Ves byla farní vsí již ve 14. století. Předchůdcem stojícího kostela byla gotická stavba kostela z roku 1436, kterou však zničil požár někdy na v průběhu 17. století. V 17. století vesnici získal pražský augustiniánský klášter, který nechal v roce 1739 poškozený gotický kostel nahradit barokním kostelem vystavěným podle plánů pro mě neznámého autora. V 19. století byl kostel několikrát opraven. Další opravy se kostel dočkal v roce 1903. Bohužel po odsunu původního obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kostel být udržována a postupně chátral. Vnitřní zařízení bylo v průběhu 2. poloviny 20. století z většiny zničeno. Dodnes se tak zachoval raně barokní oltář ze 2. poloviny 17. století a dva boční oltáře s kazatelnou z 18. století. Své poslední rekonstrukce se tento kostel dočkal v průběhu 90. let 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století. Kostel je obdélná jednolodní stavba na východě ukončená obdélným presbytářem se zkosenými rohy. K jeho východní straně je v ose stavby připojena sakristie. Před vstupem v západním průčelí se nachází předsíň. Na východním konci střechy je malá sanktusová vížka. Fasáda je zdobena jednoduchými lizénovými rámci. Loď s plochým stropem osvětlují obdélná, segmentově zakončená okna. Uvnitř se nachází dřevěná kruchta.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jakuba-8092265

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_apo%C5%A1tola_(Velik%C3%A1_Ves)

Dojmy: Krásný barokní kostel, který naštěstí vytrval až do současnosti.

Mapa

a

Fotografie

×