Vikletice - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento nádherný barokní sloup se sochou Panny Marie byl vytvořen pro mě neznámým autorem v roce 1695 a vztyčen na místní návsi. V roce 1860 byl tento sloup restaurován na náklady tehdejšího majitele panství Karla Leopolda Stiebera. V průběhu 2. poloviny 20. století přestal tento sloup být udržován a postupně chátral. V této době byl sloup také přenesen z původní návsi, která se nachází vedle poplužního dvora na své současné místo ke kapli sv. Anny. Nakonec se tento sloup dočkal svého restaurování, které proběhlo v roce 2004 a provedl jej Petr Siegl.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sochou-panny-marie-13803518

Dojmy: Krásný sloup, který nyní stojí u místního kostelíku.

Mapa

a

Fotografie

×