Výsluní - sloup se sochou sv. Anny Samotřetí

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tento malebný pískovcový barokní sloup se sochou sv. Anny Samostřetí byl vytvořen Černovickou kamenosochařskou hutí v roce 1695. Sloup byl vytvořen na náklady místního mlynáře Johanna Georga Richtera a jeho ženy Zuzany. Dodnes si tento sloup zachoval svůj malebný vzhled a dotváří tak malebnost zdejšího náměstí. V průběhu 2. poloviny 20. století tento sloup pravděpodobně přestal být udržován a postupně sešel. Nakonec se však dočkal roku 2011 restaurování restaurátorem Michaelem Bílkem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sochou-sv-anny-sametreti-13291051

Dojmy: Krásný barokní sloup, který se zachoval do současnosti.

Mapa

a

Fotografie

×