Vysoká Pec - těžní věž

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Ve 40. letech 20. století byl mezi vsí Vysoká Pec a dnes již zaniklou obcí Podhůří založen uhelný důl Karel se štolou Natálie. Ještě v průběhu 1. poloviny 19. století zde byla vystavěna tato klasicistní těžební věž se strojním pohonem. V dole pracovalo 20 – 30 horníků denně a denně také vyvezli až 20 tun uhlí. Bohužel na konci 50. let 19. století se v dole prolomila voda a celý důl byl vážně poškozen a uzavřen. Dodnes se však zachoval pozůstatek této těžby ve formě právě původní těžební věže, která spolu se sousední stavbou začala sloužit v průběhu 20. století jako knihovna a obecní úřad, který zde sídlí dodnes.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_Pec_(okres_Chomutov)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podh%C5%AF%C5%99%C3%AD_(Vysok%C3%A1_Pec)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/tezni-vez-13289989

Dojmy: Zajímavý pozůstatek zdejší těžby uhlí, který zde ale netrval dlouho.

Mapa

a

Fotografie

×