Všestudy - kostel sv. Michaela

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého archanděla Michaela je zřícenina římskokatolického kostela zasvěceného svatému Michaelu ve Všestudech. Kostel ve Všestudech vznikl pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století, kdy byl postaven v gotickém slohu z opuky. V první polovině šestnáctého století se v okolí Chomutova šířilo protestantství. Z let 1565 a 1567 jsou známé stížnosti chomutovského hejtmana na nevhodné chování zdejšího katolického faráře a z roku 1611 se dochovala zpráva, podle které byl všestudský kostel protestantský. V roce 1775 kostel vyhořel a o čtyři roky později proběhla barokní rekonstrukce a přestavba, díky které získal základ dochované klasicistní podoby. Věž byla přistavěna až v roce 1898 během klasicistní přestavby. Po druhé světové válce začal kostel chátrat a počátkem devadesátých let 20. století byl v tak špatném stavu, že bylo rozhodnuto o demolici, ke které však nedošlo. Samotná střecha se zbortila pro špatnou údržbu již v roce 1976. Co se týká vnitřního zařízení, tak to bylo buď rozkradeno či zničeno. Na počátku 21. století tak byl již kostel v havarijním stavu, ve kterém se více méně nacházel i v době mé návštěvy. Po roce 2000 započaly rekonstrukční práce, ale jedinou částí, kterou se povedlo dokončit je střecha věže. Budova kostela je obdélná jednolodní stavba s presbytářem ukončeným trojbokým závěrem zpevněným odstupňovanými opěrnými pilíři. Zdivo presbytáře a části lodi pochází z původní gotické stavby. V severní zdi se nachází zazděný gotický portál. K severní straně přiléhá valeně zaklenutá sakristie a v severozápadním rohu stojí štíhlá věž s jehlancovou střechou. Loď mívala plochý strop a v západní části stála kruchta. Uvnitř kostela býval novorenesanční oltář od Josefa Krejčíka s obrazem archanděla Michaela z roku 1900 a dva novorománské boční oltáře s barokními rámy. Kromě nich patřily k výbavě kostela pískovcová křtitelnice, polychromovaná socha Madony a sedm dřevěných soch světců ze druhé poloviny 18. století.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-archandela-michaela-13707906

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(V%C5%A1estudy)

Dojmy: Krásný kostel, který se bohužel v době mé návštěvy nacházel v dezolátním stavu.

Mapa

a

Fotografie

×