Vejprty - kostel sv. Martina

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Hřbitovní kostel svatého Martina je nejstarším vejprtským kostelem Byl postaven v pozdně gotickém slohu v polovině šestnáctého století. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1551. Iniciátorem jeho výstavby byl zřejmě rychtář Paul Spindler nebo jeho předchůdce z rodiny Schneiderů. Původně byl protestantským kostelem, ale během protireformace byla protestantská fara ve Vejprtech od roku 1616 neobsazená, a kostel byl roku 1642 začleněn do římskokatolické farnosti Přísečnice. Před výstavbou kostela Všech svatých sloužil jako hlavní městský kostel a poté začal plnit funkci hřbitovní kaple. Během úprav v devatenáctém století zmizely slohově charakteristické stavební znaky. Kostelní zvon odlili zvonaři Gabriel a Zacharias Hilgerové z Freibergu v roce 1612. Barokní portálový oltář s točenými sloupy pochází z doby okolo roku 1700 a zdobí ho novodobý obraz. Na vnější straně kostela je umístěn náhrobník s reliéfem Ukřižování z roku 1686. Když byl zdejší hřbitov zrušen roku 1908, tak začal tento kostel chátrat, ale obnovy se dočkal již v roce 1925, kdy prodělal přestavbu do současné podoby. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kostel být udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal své obnovy, která probíhala od roku 2000.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-martina-vejprty

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Martina_(Vejprty)

Dojmy: Krásný raně gotický kostel, který si i přes svou přestavbu zachoval svůj původní vzhled.

Mapa

a

Fotografie

×