Vejprty - továrna F. Gahlert

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tuto továrnu na výšivky, založil a nechal vystavět Franz Gahler roku 1892. Architektonicky byla továrna postavena jako vysoká patrová stavba z řezných cihel na zajímavém půdorysu. Firma nejdříve vyráběla výšivky, ale postupem času se začala zaměřovat také na šatovky, podšívkoviny, prošívané šatovky a županoviny. Ve své době vlastnila tato továrna i vlastní elektrárnu a pracovalo zde 150 zaměstnanců a 200 domácích dělníků. Ještě v roce 1943 je zde zmiňováno 110 zaměstnanců, ale bohužel tato továrna byla po odsunu německého obyvatelstva zkonfiskována a roku 1948 znárodněna, kdy přešla pod n. p. Tkalcovny hedvábí Praha. Tohle znamenalo také zánik této továrny, která postupně ukončila svou výrobu a budova začala chátrat. Nakonec se však dočkala někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. století své obnovy.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/896-tkalcovna-a-tovarna-na-vysivky-f-gahlert

Dojmy: Velmi architektonicky zajímavá továrna.

Mapa

a

Fotografie

×