Vysočany - fara

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Barokní budova fary od architekta Octavia Broggia postavená zároveň s kostelem mezi lety 1733 - 1735. Jde o patrovou velmi honosnou budovu na čtverhranném půdorysu se zkoseným západním průčelím. Před devítiosé průčelí mírně předstupuje středový rizalit s trojúhelníkovým štítem a portálem zdobeným volutovitě stočenými římsami. Přízemní prostory jsou klenuté valenými klenbami, na schodišti je použita kombinace klenby valené a křížové. Místnosti v patře přecházejí do stropu pomocí fabionu. Za budovou fary pak byla postavena hospodářská stavba. Na počátku 90. let 20. století prošla fara rekonstrukcí a následně zde bylo zřízeno restaurační zařízení, které se zde nacházelo i v době mé návštěvy.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-vaclava-vysocany/texty?tid=28654&pos=1000

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Vyso%C4%8Dany)

Dojmy: Krásná barokní budova, která spíše nežli faru připomíná zámek.

Mapa

a

Fotografie

×