Vysoká - dům eč. 96

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako patrové stavení, kde přízemí je zděné a na něj navazuje částečně zděné a částečně hrázděné patro kryté sedlovou střechou a bedněnými štíty. Spolu s touto usedlostí zde byly vystavěny i dvě hospodářská stavení, která ale byla v průběhu 2. poloviny 20. století stržena. Díky tomu se zachovala jen tato krušnohorská lidová usedlost, která od 2. poloviny 20. století slouží jako rekreační objekt.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×